Digitala Paraplyet – Digitala förutsättningar och infrastruktur

Alla är nog rätt införstådda med att det krävs infrastruktur för att leverera de flesta produkter och tjänster. Vi förlitar oss till vägar och järnvägar för att transportera gods och att det finns fungerande distribution när det gäller post och paket.  När det gäller den digitala infrastrukturen blir det däremot betydligt mer otydligt vad det egentligen innebär. Vi kan prata om offentlig digital infrastruktur som t.ex. bredbandsutbyggnad. Detta utgör vad man kan kalla för hård digital infrastruktur. Hit hör även utbyggnad av nät, 4G- och 5G-teknik. Vad som inte för lika stort fokus är den mjuka infrastrukturen. Exempel på detta är standarder, lagstiftning, rutiner för inloggningar och signeringar.

Mycket i den digitala transformationen bygger på att ”någon annan” först behöver skapa förutsättningarna. Vem är då denna ”någon annan” och hur beroende är vi som verksamhet av detta?  Att arbeta med digital infrastruktur innebär lika mycket ett behov att själv driva på att det som utgör förutsättningar kommer på plats. Det finns tyvärr idag många exempel på att Sverige släpar efter i den digitala infrastrukturen. Inte minst gällande digital identitetshantering.