Digitala Paraplyet – Digitala nyttor

För ett företag som säljer produkter och tjänster blir digitaliseringen en möjlighet att skapa nya intäktsströmmar men det är inte alltid helt självklart att se relationen mellan en digital satsning och den nytta som denna skapar. Inom det offentliga blir denna fråga än mer komplex då nyttor kan uppstå på olika sätt och att nyttan med en viss typ av digital investering uppstår i from av helt andra effekter. Rimligt är att alltid kunna underbygga en digital investering med en nyttokalkyl. Hur gör man detta och vilka metoder och verktyg finns att tillgå.  I det Digitala Paraplyet redogörs för metodik som kan använda för att underbygga digitala satsningar.