Digitala Paraplyet – Förändringsledning

Man kan alltid fundera över varför man behöver förändringsledning för att förändra sig. Som individer är vi generellt bra på att förändra oss när något inte fungerar, men som företag och organisationer hamnar vi i låsningar, där gamla sanningar och arbetssätt tillåts fortsätta allt för länge. Den lösning som tillhandahålls är stödjande förändringsmodeller. Dessa beskriver hur man bedriver förändringsarbete och de utmaningar som en verksamhet möter i ett förändringsprogram. Det digitala paraplyet beskriver översiktligt några av de vanligas modellerna för förändringsledning. Olika modeller passar bättre eller sämre beroende på typ av verksamhet samt på vilket sätt förändringen påverkar medarbetarna i verksamheten. Stora förändringsprogram innebär ofta övertalighet och därtill kopplat arbete med neddragning och effektivisering.

Samtidigt kan man fundera över varför detta egentligen uppstår när vi som individer är skapade för att möta nya förutsättningar. Individerna klarar det men inte organisationerna. Detta föranleder givetvis en fråga om vi är rätt organiserade? Tyvärr har många byggt sina organisationer att fungera som en maskin. När denna ej fungerar länge krävs en ombyggnad av maskinen. Om vi istället etablerar våra organisationer fungerade som en organism, skapas större förutsättningar för kontinuerlig förändring som kan göras utan omfattande förändringsprogram. I det Digitala Paraplyet redogörs för några av de nya organisationsformer som krävs i samband med den digitala transformationen. Förmågan att som verksamhet kunna leva med en ständig förändring.