Digitala Paraplyet – Innovation och kreativitet

Många etablerade verksamheter möter idag ny konkurrens från nyetablerade företag som kan utmana med nya lösningar som möter ett behov på ett nytt sätt. Dessa har ingen ”ryggsäck” gällande gamla lösningar och kan etablera produkter och tjänster utifrån nya tankesätt. Alla verksamheter är, eller har någon gång varit innovativa och kreativa eftersom man skapat de värden som verksamheten erbjuder. I tider av förändring krävs dock ett aktivt arbete med att tillåta medarbetarna att vara delaktiga i att transformera en verksamhet.

I denna delen av det digitala paraplyet har vi sammanställt olika modeller och metoder som kan understödja arbetet med att underlätta för innovation. Här finns dock ingen genväg utan alla företag och organisationer behöver utgå ifrån sig själv och vilken typ av verksamhet man är och vill vara. Vilka produkter och tjänster man erbjuder i dag och hur dessa ska se ut i framtiden.