Digitala Paraplyet – IT-avdelningen och digitalisering

Vad ska IT-avdelningen syssla med och hu ska denna vara involverad i den digitala transformationen? Detta utgör en nyckelfråga som både verksamhetsledningen samt IT-chefen sysslar med. År 2020 till 2022 beräknas det som köps av de operativa verksamheterna gå om det som köps av IT-avdelningen. Denna förflyttning är till stor del naturlig då IT idag ingår i all typ av verksamhetsförändring. Det som tidigare var en fråga för IT-avdelningen är det inte längre.

Följden av denna förändring är att det uppstår frågor kring IT-avdelningens roll. Ska de vara involverade i den digitala transformationen eller ska detta skötas av de operativa verksamheterna? Denna fråga är i grunden den samma för privata företag och offentliga verksamheter. Den påverkas också av det strategier man har gällande outsourcing. Finns det risk för att man tappar digital kraft vid outsourcing eller är det egentligen tvärt om?