Digitala Paraplyet – Tjänstetransformation

Olika verksamheter erbjuder idag olika mix av produkter och tjänster. Vad som menas med en produkt eller tjänst i är många gånger flytande. Företag som idag levererar produkter behöver förhålla sig till ett behov att även kunna levererar tjänster. Speciellt viktigt blir detta gällande produkter som över tiden transformerats till att bli digitala. Ett bra exempel är musikindustrin där digitaliseringen skedde redan på 1990-talet. Beteendeförändringen för hur man konsumerar erbjudandet skedde först 20 år senare. Att förstå dessa mekanismer och vad som är viktigt att tänka på när man förflyttar ett erbjudande från produkt till tjänst beskrivs i denna delen av Digitala Paraplyet. Tjänstetransformation utgör en viktig hörnsten inom digital transformation och detta kan genomföras på olika sätt.