Digitala "Technology drivers"

Det vi kallar för digitala technology drivers, utgörs av ett antal olika tekniker eller koncept som i hög grad driver på den digitala utvecklingen. Att förstå dessa och kunna utnyttja dem är en viktig förutsättning i den digitala transformationen. Samtidigt behöver teknik och verksamhetsförändring gå hand i hand, varför alltför mycket fokus på tekniska områden kan innebära lika mycket problem som möjligheter. Ny teknik behöver kunna användas på ett sätt så att det stödjer verksamhetens utveckling

I det digitala paraplyet har vi initialt identifierat 14 ”technology drivers”. Dessa kommer givetvis att förändras över tiden.

Technology Drivers

Technology driver Beskrivning
API Management Hur man i en verksamhet kan etablera erbjudanden vi API-er (Application Programming Interfaces). Även relaterat till som ”The API-economy”.
IOT – Internet Of Things Sakernas Internet. Hur man kopplar ut tekniska utrusning m.m. som en integrerad  del i ett värdeerbjudande.
IOV – Internet Of Value Värdenas Internet. Tekniken som följer utvecklingen av digitala valutor mha  blockkedjor.
Big Data Storskalig dataanalys. Att arbeta med analysering av stora datamängder i syfte att  skapa understöd för beslut eller agerande.
AI Artificiell Intelligens. Att kunna tillåta maskiner att helt eller delvis agera med  mänskliga beteenden.
Cloud Computing Hur man etablerar digitala tjänsteleveranser m.h.a molnlösningar.
Microservices Mikrotjänser – Det nya sättet att bygga fristående tjänster.
IVA/VCA Hur man kan göra interaktiv analys på rörligt bildmaterial.
Telematik Uppkopplingen av fordon och smarta hus.
NLP Natural Language Processing. Att kunna använda naturliga språk.
DIY Do It Your Self. Trenden att göra allt själv.
AR/VR Augemented- respektive Virtial Reality.
Gamification Hur man använder spelifiering som en komponent inom digital transformation.
SDA /RPA
Service Delivery Automation respektive Robotic Process Automation.