Digitalisering inom kommuner och offentlig förvaltning

Det offentliga står inför omfattande utmaningar i det digitala samhället. För att vara effektivare krävs mer digitalisering men samtidigt behöver man ta hänsyn till alla de medborgare som av olika orsaker inte kan, eller inte vill vara digitala. Från regeringen finns ett uttalat mål om ”Digitalt Försts”, d.v.s. att den primära kanalen till en myndighet ska vara digital. Detta sätter i sin tur stort fokus på behovet av ärendehantering för medborgarna. De flesta myndigheter har skapat sina rutiner och arbetssätt baserat på det uppdrag man har fått tilldelat, men många ärenden innebär en involvering av flera offentliga inrättningar. Medborgaren riskerar hamna i kläm mellan vad som är kommunens ansvar, landstinget samt andra statliga myndigheter. Lösningen är att tänka om, där ärendeprocesserna behöver spegla medborgarens eller företagarens behov bättre. Detta kräver i sin tur att olika förvaltningar inom kommunen behöver samverka i ärenden. Det krävs även samverkan mellan kommuner och landsting samt med statliga inrättningar. Den lösning på detta problem är att bättre möta medborgarnas behov, men hur gör man detta praktiskt? Det efterfrågas ett mer livshändelsebaserat synsätt, där medborgarnas i livskriser eller andra förändringssituationer ska få bättre stöd från det offentliga. Tanken är rätt, men det kärvs mycket arbete för att nå ditt. Det offentliga behöver vända ut och in på sina verksamhetsprocesser. Digitalisering utgör ett medel för att nå dit, men samtidigt ett förändringsarbete inkluderande organisationsförändringar och effektivisering.

Det digitala paraplyet stödjer ett arbete med digital transformation även för det offentliga. Till stora delar möter det privata och det offentliga samma utmaningar.