Hjälp med att formulera och införa en digital strategi

Behöver du hjälp med den Digitala strategin eller annan typ av rådgivning i samband med digitalisering och digital transformation är du välkommen att kontakta oss på Human IT. Du kanske även har behov att komma i kontakt med några av våra experter inom Cloud Computing, Telematik, Analytics, DevOps-utveckling eller något annan?

Human IT har hjälpt ett antal verksamheter med att formulera en digital inriktning. Vi har även medverkat i arbetet med att ta fram digitala strategier för kommuner. Bland annat Eslövs kommun och Hässleholms kommun.

Några exempel på uppdrag är:

  • Förstudier inom Digital Transformation
  • Workshops med ledningsgrupper och användargrupper rörande digitalisering och digital transformation
  • Strategier för användning av molntjänster
  • Utformning av en Digital Strategi alternativt Digital Agenda
  • Nulägesanalys avseende digitalisering
  • Konsultstöd gällande digitalisering och digital transformation
  • Utveckling och effektivisering av digitala erbjudande
  • Utformning av e-tjänster och effektivisering av e-tjänsteplattformar
  • Utveckling och effektivisering med hjälp av Web-technologies