Nulägesanalys för digitaliseringen

Ett lämpligt första steg är att genomföra en nulägesanalys för att stämma av digitaliseringsstatusen inom organisationen. För detta ändamål tillhandahåller vi en modell kallad för ”Digitalisation Maturity Model”. Med denna kan en mognadsbedömning göras med utgångspunkt ifrån sex områden som är bärande för digitaliseringsarbetet. Syftet med denna är att göra en initial analys för att identifiera områden som bör prioriteras.

Är du intresserad av att göra en nulägesanalys, kontakta gärna oss på Human IT.

Optimized
5 A continual focus on new digital trends & opportunities
5 Continual Agile
5 Continual open & innovative
5 Continual digital development of products & services
5 Continual improved processes
5 Mature digital customers
Managed
4 A measured and followed up approach for digitalization
4 An measured and followed up approach for agile
4 An incentive based innovation culture
4 Integrated digital products & services
4 Processes based on KPIs
4 Fomalized and measure digital channels to customers
Defined
3 An Enterprise approach for digitalization
3 An Enterprise approach for Agile
3 Enterprise innovative culture
3 Digitalized Enterprise products and services
3 Common Enterprise processes
3 Main stream of digitalized customers
Repeatable
2 Fragmented local Initiatives ongoing
2 Fragmented agile way of working
2 Fragmented innovation among staff
2 Fragmented digitalized products & services
2 Process defined within specific areas
2 Fragmented digitalized customers
Inital (adhoc)
1 No organised focus on digitalization
1 Traditional line management
1 Traditional
1 No digital products or services
1 Ad hoc way of working
1 None digital customers
Leadership & Management Organisation & Collaboration People & Culture Products & Services Processes (Way of working) Customers