Om boken "Att arbeta praktiskt med Digital Transformation"

Boken ”att arbeta praktiskt med digital transformation” beskriver hur en verksamhet kan transformeras mha det digitala paraplyet. Varje område innehåller modeller, tekniker och arbetssätt som kan användas som hjälpmedel. Viktigt att påpeka är att varje företag eller organisation behöver finna sitt eget sätt. Man behöver utgå ifrån var man är och vilken typ av verksamhet man bedriver

Boken är skriven av Lars Wendestam, seniorkonsult på Human IT, som arbetat i många år med förändringsledning och transformationsarbete. Lars är ursprungligen civilekonom från Lunds Universitet och har haft ledande befattningar inom WM-data och Logica.