Vad är det digitala paraplyet?

Det digitala paraplyet utgör ett ramverk för ett företag, organisation eller myndighet att förhålla sig till den digitala transformationen. Det pratas mycket om VAD som måste göras, och alla risker som uppstår om man inte hänger med, men det pratas inte lika mycket om HUR man ska gå tillväga. Det digitala paraplyet har identifierat sju områden som alla verksamheter behöver fokusera inom. Dessa sju områden utgör ingen process där man ska göra detta enligt några förutbestämda steg. Samtliga sju områdena är lika viktiga och alla behöver adresseras. I många fall integrerat med varandra.

Till det digitala paraplyet finns även 14 vad vi kallar för ”Technology Drivers”. Dessa utgörs i många fall av de ”Buzz-words” som alla pratar om. Cloud, AI, Analytics, Robotics etc. I det digitala paraplyets sju områden fokuserar vi på verksamheten och dess behov av förändring. Tekniken med hjälp av  Technology Drivers kan sedan understödja dessa, men digital transformation ska inte enbart ses som att handla om teknik. Lika viktigt är att företag och organisationer förändras och utvecklas i takt med tekniken. Vi behöver nya organisationsformer, nya sätt att leda och styra. Jobb kommer att försvinna, men samtidigt tillkommer nya arbetsuppgifter. Transformation handlar om förändring och all förändring utgår ifrån att man vet var man är och vart man vill gå. Utan en vision och en inriktning som formar verksamheten är det svårt att ”sätta kompassen” för framtiden. Det är detta som det digitala paraplyet handlar om.