Vad innebär digital transformation

Med digital transformation avses den pågående förändringen i samhället där allt mer förväntas kunna utföras med hjälp av digitala produkter och tjänster, automatisering där vi som individer förväntas kunna vara uppkopplade överallt.

Den digitala transformationen drivs på av teknikutvecklingen. Vi kallar dessa för ”Technology Drivers” vilket innebär att de utgör viktiga byggstenar i den digitala utvecklingen. Samtidigt bör man vara uppmärksam på att det som driver den digitala transformationen inte är tekniken i sig, utan de beteendeförändringar som uppstår som en konsekvens av teknikutvecklingen. Det finns därmed många exempel på ny teknik, som av olika orsaker inte skapat den beteendeförändring som är nödvändig för att innovationen ska överleva.

I den digitala transformationen utmanas traditionella produkter och arbetssätt av innovativa förändringsidéer. Nya start-up-företag kan snabbt lansera nya koncept vilka snabbt kan konkurrera ut etablerade produkter och arbetssätt. Att förstå och följa med i den digitala transformationen är därmed nödvändigt för alla. För oss som individer, för etablerade företag, organisationer och all offentlig verksamhet.